Klachtenprocedure 

Uiteraard doen wij ons uiterste best om uw kind een prettige schooltijd te bezorgen. Toch kan het mogelijk zijn dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op onze school. U kunt dan het best direct contact opnemen met de groepsleerkracht. Levert dit gesprek geen oplossing op, dan kunt u contact opnemen met de directie.  

Indien dit ook geen oplossing oplevert, neemt u contact op met de medezeggenschapsraad van de school. 

Mocht u er nog niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met het College van Bestuur van de Stichting Archipel. Voor de openbare scholen van de stichting Archipel is een klachtenregeling van kracht. Deze regeling kunt u bij de school opvragen. 

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Twitter