Situering van de school

De Fontein ligt aan een rustig, verkeersluw woonerf, in het dorp Warnsveld. De schoolomgeving is verkeersveilig. Er is een goed contact met de buurt m.b.t. de verkeersveiligheid. 

 

De kinderen die de school bezoeken komen voornamelijk uit Warnsveld en de aangrenzende wijk Leesten. We zien daarbij een toename van kinderen die elders wonen. 
De Fontein is een ontmoetingsplaats voor alle  kinderen ongeacht levensovertuiging en/of godsdienst. Voor veel kinderen is deze kindvriendelijke schoolomgeving, ook buiten schooltijd, een prettige en veilige plek om te spelen. 

  

Het logo van De Fontein

Het logo is ontworpen door één van onze ouders.

De Fontein: een inspirerende bron voor talentontwikkeling om kinderen te laten bruisen, in een educatief centrum met een taalprofiel.

 


Waar staan wij voor 

Op De Fontein krijgen kinderen de aandacht die hen toekomt en worden leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau, op hun eigen passende manier, voorbereid op het voortgezet onderwijs. De Fontein is een inspirerende bron voor talentontwikkeling om kinderen te laten bruisen. 

Het talent van ieder kind is het uitgangspunt van ons onderwijs. Pas als kinderen goed in hun vel zitten, kunnen zij iets leren.  

Daarom besteden we veel aandacht aan hun sociale emotionele ontwikkeling en maken wij kinderen bewust van hun kwaliteiten. We creëren een doorgaande, individuele leerlijn per kind en bieden actuele lesstof aan vanuit de belevingswereld van kinderen, op hun eigen niveau. We bieden onze leerlingen een voorsprong in hun ontwikkeling door extra aandacht te besteden aan taal. Vanaf groep 1 krijgen leerlingen Engelse les (volgens de Early Bird standaard) en geven wij extra aandacht aan lezen. Als betrouwbare partner in de opvoeding van uw kind proberen wij zo samen met u in een open en veilige sfeer uw kind vol zelfvertrouwen zoveel mogelijk kennis bij te brengen. 

Ons bestaansrecht en onze ideeën over onderwijs hebben wij, in samenspraak met de medezeggenschapsraad, verwoord in een missie-visie. De ouders zijn hierbij nadrukkelijk betrokken. 

Wij, leerlingen—ouders—team, moeten dit terugzien in praktische activiteiten. Deze kunt u terugvinden in missie-visie waar de betreffende nummers naar verwijzen.  

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.