Peuterspeelgroep De Fonte
in.                        

Peuterspeelgroep met Engels taalprofiel

Bij peuterspeelgroep De Fontein wordt veel aandacht besteed aan samen spelen, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de ontwikkeling van taalvaardigheden. Alle peuters maken spelenderwijs ook kennis met de Engelse taal, dit sluit straks heel goed aan bij het aanbod in groep 1 van de basisschool. Elke dag leren onze peuters met behulp van de pop Benny Engelse woordjes, liedjes en versjes.

Onderzoekend leren

 
  Kinderen van 2 en 3 jaar worden uitgedaagd de wereld om hen heen op een speelse manier te verkennen. Ze worden stap voor stap voorbereid op de basisschool . Kinderen die gebruik maken van peuteropvang hebben zo al een brede basis voordat ze naar school gaan. Doordat de peuteropvang binnen de school wordt vormgegeven is er tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten veel communicatie en worden de werkwijze van school en het peuterprogramma op elkaar afgestemd. Samenwerking met ouders staat hierin centraal! 

Totaal aanbod

Door zowel voorschoolseopvang, peuterspeelgroep en bso te organiseren wordt er een totaalaanbod geboden, waarin kinderen van onderwijs genieten, hun talenten kunnen ontwikkelen en er professionele zorg aanwezig is. De pedagogisch medewerkers zijn zowel werkzaam op de peuterspeelgroep als op de bso zodat er altijd een bekend gezicht voor de kinderen is.

Medewerkers

Op peuterspeelgroep De Fontein werken we met een vast team van medewerkers. De medewerkers die werken op de peuterspeelgroep werken ook op de vso en bso.

Opvang mogelijkheden

Psg De Fontein biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

   

 

Openingstijden:

Peuterspeelgroep:

Dinsdag
Donderdag 

 8.00-12.00 uur (bij voldoende animo)
 8.00-12.00 uur

Ook uitbreiding mogelijk vanaf 7.30 uur. Bij voldoende  animo gaan we ook op maandag open.

Peuterspeelgroep De Fontein valt onder Kindercentrum.nl Zutphen.

Indien u een kijkje wilt nemen op de peuterspeelgroep, kunt u altijd naar binnen lopen.

Meer informatiePeuterspeelgroep De Fontein
Tel: 06-20273086
Email: fontein@hetkindercentrum.nl

Heeft u ook interesse in de opvang op peuterspeelgroep De Fontein, neemt u dan contact op met onze afdeling klantrelaties:

Kindercentrum.nl Zutphen
Tel: 0575-700550
Email: zutphen@hetkindercentrum.nl

U krijgt direct, zonder vervelende keuzemenu's of sprekende computers, een medewerker aan de lijn die op de hoogte is van alle locaties in de plaats waar u kinderopvang zoekt.


Locatiemanager ZutphenAndrea Drost-Meinders

T 06-48521709 Zutphen

M a.drost@kindercentrum.nl

 

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter