Bso De Fontein

Bso De Fontein is gehuisvest in een eigen ruimte binnen onze school. Naast deze ruimte kunnen we ook gebruik maken van de hal en het speellokaal. Uiteraard wordt er ook volop gespeeld in de fantastische buitenruimte.

De tijd die de kinderen doorbrengen op de bso is voor hen vrije tijd. Zij bepalen dan ook zelf of en aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. Er worden activiteiten aangeboden maar kinderen hebben ook de mogelijkheid om zich rustig terug te trekken in de bso ruimte.

Samenwerking met school

OBS De Fontein, een bruisende school en bron voor talentontwikkeling in een educatief centrum met een taalprofiel. De bso werkt nauw samen met de school. Het Engels is terug te vinden in ons activiteitenprogramma in de vorm van liedjes en spelletjes. Daarnaast bieden we na schooltijd taalarrangementen aan, waarbij de kinderen een andere taal kunnen leren. Ook kinderen die geen gebruik maken van de bso kunnen hieraan deelnemen.

Medewerkers

Op bso De Fontein werken we met een vast team van medewerkers. De medewerkers die werken op de vso werken ook op de bso. Indien dit niet het geval is wordt er een schriftelijke overdracht gedaan over bijzonderheden van de ochtend voor de medewerkers die ’s middags werken.

Opvang mogelijkheden

Bso De Fontein biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.


Openingstijden:

Buitenschoolse opvang:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
 15.00 - 18.00 uur
 15.00 - 18.00 uur
 15.00 - 18.00 uur

 

Voorschoolse opvang:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
 7.30 - 8.30 uur
 7.30 - 8.30 uur
 7.30 - 8.30 uur 
 7.30 - 8.30 uur


Bso De Fontein valt onder Kindercentrum.nl Zutphen. Indien u een kijkje wilt nemen op de bso, kunt u altijd naar  binnen lopen.

Bso De Fontein

Tel: 06 - 28203053

Email: fontein@hetkindercentrum.nl 


Heeft u ook interesse in opvang op bso De Fontein, neemt u dan contact opn met onze afdeling
Klantrelaties:


Kindercentrum.nl Zutphen

Tel: 0575-700550
Email: zutphen@hetkindercentrum.nl

U krijgt direct, zonder vervelende keuzemenu’s of sprekende computers, een medewerker aan de lijn die op de hoogte is van alle locaties in de plaats waar u kinderopvang zoekt.

Locatiemanager: Zutphen Andrea Drost-Meinders

T 06-48521709 Zutphen

M a.drost@kindercentrum.nl

 

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter