Cito en Schooladvies

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen hen en hun ouders bij deze keuze te helpen.

Tijdens de ouderavond in november wordt door de leerkracht van groep 8 een voorlopig advies gegeven, op grond van de ervaringen van de leerkracht en de gegevens van het leerlingvolgsysteem. In januari krijgt u via de school een uitnodiging voor de open dagen in het voortgezet onderwijs in Zutphen en omstreken. In maart volgt het gezamenlijke beslisgesprek. De CITO eindtoets is verschoven naar half april en speelt bij het aanname beleid van het Voortgezet Onderwijs wettelijk geen rol meer. Het advies van de basisschool is daarbij leidend.

Resultaten van de Cito-eindtoets

Jaar  De Fontein  Landelijk gemiddelde  Inspectie norm 
 2013  535,7  534,7  532,6
 2014  535,4  534,6  532,9
 2015  538,5  534,8  532,7

 

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Twitter