Hoofdluisprotocol o.b.s. De Fontein

Ik heb hoofdluis geconstateerd bij mijn kind(eren), wat moet ik doen?

 • start dezelfde dag behandeling tegen hoofdluis, voor meer informatie zie www.landelijksteunpunthoofdluis.nl of www.ggdhm.nl
 • geef de volgende schooldag aan de leerkracht(en) door dat u hoofdluis heeft ontdekt bij uw kind(eren), ook als uw kind behandeld is. Het protocol treedt dan in werking
 • lange haren vast dragen
 • Het is altijd mogelijk hulp/ tips te vragen bij de hoofdluisouders 

Preventie

 • controlemomenten op de eerste vrijdag na elke vakantie (zomer, herfst, kerst, krokus en mei)

Er wordt hoofdluis geconstateerd tijdens de controlemomenten, actie:

 • leerkracht en/ of directeur, hoofdluiscoördinator en de aangewezen leerkracht op de hoogte brengen door mail/ briefje en anderen in CC:
 • de groepsleerkracht van de oudste leerling in een gezin neemt contact op met de ouders
 • brief "in de groep van uw kind is hoofdluis geconstateerd" mailen naar de ouders van de betreffende groep, inclusief folder met informatie
 • na 14 dagen hercontrole van de hele groep en de groep van broertje en/of zusje

Er wordt door een ouder melding gedaan dat het kind hoofdluis heeft (er van uit gaande dat het kind al behandeld is), actie:

 • leerkracht, directeur en/ of hoofdluiscoördinator brengen elkaar op de hoogte door mail en anderen in CC:
 • hoofdluiscoördinator brengt de overige luizenmoeders op de hoogte en gaan z.s.m. controle uitvoeren bij de hele klas inclusief de klas van broertje/zusje
 • brief "In de groep van uw kind is hoofdluis geconstateerd" mailen naar de ouders van de betreffende groep, inclusief folder met informatie
 • na 14 dagen hercontrole van de hele groep en de groep van broertje en/of zusje

Sabine van Lier (moeder van Mirthe en Daphne) s.vanlier@poolsterscholen.nl
Anita Nijenhuis (moeder van Anne en Roos) luingeanita@gmail.com
Cindy Tesink (moeder van Hailey) cd.tesink@gmail.com

  Klik hier voor het Landelijk Steunpunt Hoofdluis - 5 stappenplan 

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Twitter