Kinderdagverblijf De Fontein

Informatie over openingstijden en tarieven
 

Op dit moment vangen wij kinderen op van 2 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf wordt momenteel gereed gemaakt om naast peuters ook baby's te ontvangen. Vanaf maart kunnen we ook kinderen van 0 tot 4 ontvangen! Wilt u meer informatie over de opvang dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink. Het kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 tot 4 jaar en is geopend op alle werkdagen in het jaar (52 weken). Een uitzondering hierop zijn feestdagen en de jaarlijkse studiedagen van het Kindcentrum (Goede Vrijdag 8 april en de datum voor de tweede studiedag volgt nog). Het KDV is onderdeel van Kindcentrum De Fontein en hanteert dezelfde school- en vakantieweken die vallen onder basisonderwijs ‘midden’ Nederland. 

 

Openingstijden KDV 

Het kinderdagverblijf van De Fontein is op alle werkdagen geopend van 7.30 uur tot 18.15 uur. De verschillende mogelijkheden, voor het aantal gewenste weken en de gewenste blokken, zijn verdeeld in verschillende producten. Zie onze tarieven met prijsvoorbeelden op de volgende pagina. 

 

Contractvormen

  • Hele dag: 7.30 – 18.15 uur 

  • Ochtend: 7.30 –  12.30 uur 

  • PSG-ochtend: 8.30 – 12.30 uur (alleen 40 weken mogelijk) 

  • Middag: 12.30 – 18.15 uur  

 

Contractvormen 

U kunt kiezen voor een 40 of een 52 - wekencontract. Indien u voor 40 weken kiest dan maakt u gebruik van kinderopvang in de schoolweken. Met een 52- wekencontract neemt u alle schoolweken inclusief vakantieweken af. Uiteraard is het mogelijk om, indien u een 40 wekencontract heeft, daarnaast extra vakantiedagen af te nemen, mits de groepsgrootte het toelaat. Hiervoor brengen wij het incidentele tarief in rekening.  

 

Inschrijven 

U kunt uw kind voor onze KDV online inschrijven. Hieronder vindt u een inschrijfformulier dat u hiervoor kunt invullen. Als het inschrijfformulier is verwerkt door Archipel Kinderopvang, ontvangt u een bevestiging en is uw inschrijving definitief.  


Uw kind direct aanmelden?

Open hier het online inschrijfformulier


 

KOVnet  
Als uw inschrijving definitief is, ontvangt u een inlogcode van KOVnet, onze digitale omgeving. Hier kunt u onder meer uw kind afmelden, facturen inzien, contracten tekenen, informatie van uw kind toevoegen en vakanties doorgeven. U heeft toegang tot KOVnet via de website en via een gebruiksvriendelijke app die u op uw telefoon kunt installeren. 

Ruilbeleid

Het KDV heeft een flexibel ruilbeleid. Via KOVnet kunt u eenvoudig wijzigingen aangeven, bijvoorbeeld als u een dagje toch wel of geen KDV nodig heeft. Aan het ruilen zitten bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor ons ruilbeleid.

Tarieven

Download hier de tariefkaart voor de KDV De Fontein met meer informatie.

Beleid

Download hier het pedagogisch werkplan.
Download hier het veiligheid en gezondheid.

 

 

 

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!

Vanaf 6 maart starten we onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.