Wie zitten er in de MR ?

Namens de ouders:    

   • Lieselotte Bobbink
   • Joost Gerritsen (voorzitter)
   • Marloes van Velden

Namens het personeel:

   • Jan Willem van der Vegt
   • Niels de Vries
   • Barbara Slijkhuis

Voor vragen en/of informatie kunt u mailen naar: mr.obsdefontein@archipelprimair.nl

Vergaderdata van de MR in 2022:
20 januari
10 maart
21 april
9 juniWaar heeft MR instemmings- of adviesrecht over? Kijk hier voor een overzicht.


Medezeggenschapsreglement van de MR
Huishoudelijk Reglement 2021-2022
Jaarplan 2020-2021
Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.