Oriëntatie en aanmelding

Om een rondleiding en gesprek te plannen kunt u contact opnemen met de school: 
obsdefontein@archipelprimair.nl
0575-526541

Oriënterende ouders krijgen de schoolgids en een begeleidende aanmeldformulier. Zij worden uitgenodigd een bezoek aan de school te brengen. Dit bezoek geeft ouders bruikbare informatie en een juist gevoel om te komen tot een goede schoolkeuze. De directeur geeft tijdens een persoonlijk gesprek toelichting op de ontwikkelingen in de school en beantwoordt eventuele vragen. Vervolgens worden de groepen bezocht om de sfeer te ‘proeven’.


Indien ouders besluiten hun kind aan te melden bij De Fontein, dan vullen zij een inschrijfformulier in. Daarna ontvangen ouders een 
bevestiging van school. Tevens ontvangen zij vanaf dat moment informatie van de school, zoals nieuwsbrief en uitnodigingen voor activiteiten. Twee maanden voordat het kind 4 jaar wordt, krijgen de ouders een uitnodiging van de leerkracht voor een afspraak.

Tijdens dit gesprek of het vervolggesprek wordt aan de ouders verzocht een ‘instapformulier’, voor de benodigde gegevens van het kind, in te vullen. De leerling kan in de maand voordat hij/zij 4 jaar wordt 10 dagdelen wennen in de groep. In het kader van Passend Onderwijs kan er sprake zijn van een voorlopige inschrijving (max. 6 weken).

Ook kinderen die in hogere groepen instromen, kunnen desgewenst een dag(-deel) wennen.Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.