Print << Terug

1 oktober 19.30 uur Ouderavond Kanjertraing

Een uitnodiging volgt

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter