Vertrouwenspersoon 

 

Elke school heeft één of meer vertrouwenspersonen. Voor onze school zijn dit Barbara Slijkhuis en Jan Willem v.d. Vegt. 

U, maar ook leerlingen, kunt/kunnen bij hen terecht met klachten of problemen, die u vertrouwelijk wilt bespreken.  Het bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Als het probleem of de klacht niet op school behandeld kan worden, kunt u bij deze vertrouwenspersonen terecht. Zijn te bereiken op de volgende wijze; 

  • Marianne Bovee: boveemarianne@gmail.com 06 1417 3465
  • Helga van Silfhout: helga@deexternevm.nl 06 3488 0700

U kunt desgewenst ook bellen voor een vertrouwelijk gesprek, zonder dat het een directe klacht betreft.  

Voor ernstige klachten kan een klachtencommissie worden ingeschakeld. U kunt rekenen op volledige vertrouwelijkheid.  

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.  

Wij hopen dat uw kind er nooit mee te maken krijgt. Mocht het zich toch voordoen dan kunt u voor  

klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen, terecht bij de vertrouwenspersonen en het meldpunt vertrouwensinspecteurs (Onderwijsinspectie) 0900-1113111.  
Meer informatie staat op www.onderwijsinspectie.nl

 

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.