Klachtenprocedure 

Uiteraard doen wij ons uiterste best om uw kind een prettige schooltijd te bezorgen. Toch kan het mogelijk zijn dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op onze school. U kunt dan het best direct contact opnemen met de groepsleerkracht. Levert dit gesprek geen oplossing op, dan kunt u contact opnemen met de directie.  

Indien dit ook geen oplossing oplevert, neemt u contact op met de medezeggenschapsraad van de school. 

Mocht u er nog niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met het College van Bestuur van de Stichting Archipel. Voor de openbare scholen van de stichting Archipel is een klachtenregeling van kracht. Deze regeling kunt u bij de school opvragen. 

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.