Gebouw 


Periodiek wordt gekeken of het gebouw nog voldoet aan de eisen van de ARBO-wetgeving. De school voldoet aan de normen voor een gebruikersvergunning brandveiligheid. 

Fysieke veiligheid: 

De school zorgt voor: 

- Het uitvoeren van een risico analyse en het opstellen/ uitvoeren van een plan van aanpak. 
- Overleg met GGD/Brandweer/gemeenten en andere instanties die zich bezighouden met    
  veiligheid. 
- De school heeft een preventiemedewerker aangesteld.
- Op onze school zijn er voldoende geschoolde BHVers  (Bedrijfhulpverleners) . 
- Er is een klimaat/onderhoudwerkgroep, bestaande uit ouders en directie, die mede dankzij    
  sponsoring en ondersteuning van de Stichting Archipel en gemeente Zutphen, in één lokaal een
  energie/klimaatpilot heeft gerealiseerd.  
- Er is een ontruimingsplan dat regelmatig geëvalueerd en geoefend wordt. 
- Speeltoestellen worden 4x per jaar gecontroleerd op veiligheid en deugdelijkheid . 
- Ongevallen, waarbij derden zoals een arts worden ingeschakeld, worden geregistreerd. Ouders
  worden in dat geval ingelicht. 
 
 
 
 
Minimaal twee keer per jaar wordt op school een ontruimingsoefening gehouden. De eerste oefening wordt aangekondigd, de tweede niet. Zo willen we controleren of het verlaten van het pand snel en veilig geschiedt. 

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.