Peuterspeelgroep De Fontein

Informatie over openingstijden en tarieven


De peuterspeelgroep is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is geopend op alle werkdagen in het jaar (52 weken). Een uitzondering hierop zijn feestdagen en de jaarlijkse studiedagen van het kindcentrum. De PSG is onderdeel van kindcentrum De Fontein en hanteert dezelfde school- en vakantieweken die vallen onder basisonderwijs 'midden' Nederland.   

 

Openingstijden PSG

De peuterspeelgroep De Fontein is op alle dagen geopend van 07.30 tot 18.15 uur waarbij u diverse producten kunt afnemen. Zie hieronder.

Producten:
 
  • Hele dag
  • Ochtend
  • Middag
  • PSG Ochtend
 
07.30 - 18.15 uur
07.30 -13.00 uur
13.00 - 18.15 uur
08.30 - 12.30 uur (alleen in 40 schoolweken)

Extra producten
 
  • Schoolblok
 
07.30 - 15.15 uur

Contractvormen

U kunt kiezen voor een 40 of een 52- wekencontract. Indien u voor 40 weken kiest dan maakt u gebruik van buitenschoolse opvang in de schoolweken. Met een 52-wekencontract neemt u alle schoolweken inclusief vakantieweken af. Uiteraard is het mogelijk om, indien u een 40 wekencontract heeft, daarnaast extra vakantiedagen af te nemen, mits de groepsgrootte het toelaat. Hiervoor brengen wij het incidentele tarief in rekening.

Inschrijven

U kunt uw kind voor onze PSG online inschrijven. Op Kindcentrum De Fontein vindt u een inschrijfformulier dat u hiervoor kunt invullen. Als het inschrijfformulier is ontvangen door Archipel Kinderopvang ontvangt u een bevestiging en is uw inschrijving definitief.

KOVnet

Als uw inschrijving definitief is, ontvangt u een inlogcode van KOVnet, onze digitale omgeving. Hier kunt u onder meer facturen inzien, contracten tekenen, informatie van uw kind toevoegen, wijzigingen in opvang aanvragen en vakanties doorgeven. U heeft toegang tot KOVnet via de website en via een gebruiksvriendelijke app die u op uw telefoon kunt installeren.

Ruilbeleid

De PSG heeft een flexibel ruilbeleid. Via KOVnet kunt u eenvoudig wijzigingen aangeven, bijvoorbeeld als u een dagje toch wel of geen PSG nodig heeft. Aan het ruilen zitten bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor ons ruilbeleid.

Tarieven

Download hier de tariefkaart voor de PSG De Fontein met meer informatie.

 

 

 

 

 

                  

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Ruimte in onze peuterspeelgroep!

Er is weer ruimte in onze peuterspeelgroep. U kunt hierover meer lezen bij het peuter gedeelte op deze website.