BSO op de Fontein 52 weken open op eigen locatie!

Wij hebben een eigen BSO-groep, gewoon in De Fontein. Kinderen krijgen daarmee mogelijkheden om na schooltijd een fijne tijd te hebben in een buitenschoolse opvang. 

Zoals altijd staat het u helemaal vrij om zelf een geschikte buitenschoolse plek voor uw kind te kiezen. We vinden het echt belangrijk om dat te benadrukken. U kiest en doet wat goed voelt voor u en uw kind. 

De BSO wordt georganiseerd door Stichting Archipel Kinderopvang, onderdeel van onze bovenschoolse Stichting Archipel. Onze kinderopvangstichting is een organisatie die alleen kinderopvang aanbiedt in de scholen en kindcentra van Archipel en heeft geen winstoogmerk. Archipel Kinderopvang hanteert een flexibel ruilbeleid en biedt verschillende contractmogelijkheden. 

Uw kind direct aanmelden?

Open hier het online inschrijfformulier


Praktische informatie

Download hier de volledige tariefkaart van BSO De Fontein,
met meer informatie en handige rekenvoorbeelden!


De buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar en is geopend op werkdagen in het hele jaar (52 weken). Een uitzondering hierop zijn feestdagen en studiedagen (29-3 en 1-7 2024). De BSO is onderdeel van De Fontein en hanteert dezelfde school- en vakantieweken die vallen onder basisonderwijs ‘midden’ Nederland.

Openingstijden BSO

De buitenschoolse opvang van De Fontein is op schooldagen op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 07.30 uur tot 18.15 uur. Hierin maken we onderscheid tussen voorschoolse opvang (VSO), en buitenschoolse opvang (BSO). Wij hebben één eindtijd binnen de BSO: 18.15 uur. U mag uw kind uiteraard eerder ophalen. De BSO tijdens vakanties is ook op onze eigen locatie! De verschillende mogelijkheden, voor het aantal gewenste weken (zie: contractvormen) en de gewenste eindtijd, zijn verdeeld in verschillende producten. Als uit evaluaties blijkt dat er aanpassingen nodig zijn, zullen we dit doen. 

Producten:
  • VSO ma, di, do, vrij: 07.30 – 08.30 uur
  • BSO ma, di, do: 15.15 uur – 18.15 uur
  • BSO vakantie hele dag op ma, di en do: 08.00 – 17.30 uur / 18.30 uur

Contractvormen

U kunt kiezen voor een 40- of een 52-wekencontract. Indien u voor 40 weken kiest dan maakt u gebruik van buitenschoolse opvang in de schoolweken. Met een 52-wekencontract neemt u alle schoolweken inclusief vakantieweken af. Uiteraard is het mogelijk om, indien u een 40 wekencontract heeft, daarnaast extra vakantiedagen af te nemen, mits de groepsgrootte het toelaat. Hiervoor brengen wij het incidentele opvangtarief in rekening. De studiedagen kunt u eventueel op een later tijdstip inhalen, indien de groepsgrootte dit toelaat en in overleg met de pedagogisch medewerker. Dit is onderdeel van het ruilbeleid. 

Inschrijven

U kunt uw kind voor onze BSO hier online inschrijven. Als het inschrijfformulier is ontvangen door Archipel Kinderopvang, ontvangt u een bevestiging en is uw inschrijving definitief. Schrijft u zich in vóór 1 juni, dan wordt er geen inschrijfgeld in rekening gebracht. Schrijft u zich ná 1 juni in, dan betaalt u wel inschrijfgeld zoals op de volgende pagina vermeld staat.

KOVnet 

Als uw inschrijving definitief is, ontvangt u een inlogcode van KOVnet, onze digitale omgeving. Hier kunt u onder meer facturen inzien, contracten tekenen, informatie van uw kind toevoegen, wijzigingen in opvang aanvragen en vakanties doorgeven. 

Ruilbeleid

De BSO heeft een flexibel ruilbeleid. Via KOVnet kunt u eenvoudig wijzigingen aangeven, bijvoorbeeld als u een dagje toch wel of geen BSO nodig heeft. De mogelijkheden tot ruilen zijn afhankelijk van de groepsgrootte op dat moment. 

GGD Inspectierapport

Het inspectierapport kunt u hier lezen. 

Beleid

Download hier het pedagogisch werkplan.
Download hier het beleidsplan veiligheid en gezondheid.

 


Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.