Excellente leerlingen

In het protocol excellentie van De Fontein wordt gesproken over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of meer 
begaafdheid. Het is moeilijk om te spreken over dé eigenschappen en of scores van meer begaafde kinderen, omdat ook deze 
kinderen uniek zijn. Hun eigenschappen kunnen onderling erg verschillen en soms zelfs tegenovergesteld zijn. Zo is bijvoorbeeld het ene meer begaafde kind op sociaal gebied erg sterk, terwijl een ander meer begaafd kind juist erg op zichzelf is gericht. Het ene meer begaafde kind toont zich bijvoorbeeld erg leergierig, terwijl een ander meer begaafd kind door een inadequaat onderwijsaanbod het plezier in leren misschien verloren heeft en dit niet (meer) laat zien. 

Kinderen waarbij wij direct actie ondernemen zijn : 

  • Kinderen met een didactische voorsprong (op meerdere  vakgebieden) van minimaal een jaar ( Cito I)
  • Kinderen die op basis van leer- en persoonlijkheidskenmerken als taakbetrokkenheid, interesse, motivatie, werkhouding en creativiteit tot de doelgroep excellente leerlingen behoren
  • Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op één vakgebied
  • Kinderen die met behulp van de signaleringslijst als hoogbegaafd aangemerkt kunnen worden, maar waarbij de schoolprestaties op basis van begaafdheid beneden niveau zijn

Voor deze leerlingen bieden wij verschillende programma’s op maat. Zowel via de methodes, eigen projecten (individueel of groepsgewijs) en met Spaanse les.

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.