Thinking For learning

Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis; we willen kinderen creatief leren denken. Wij hanteren hiervoor het Thinking for learning concept.
Uitgangspunt is dat het onderwijs niet gericht moet zijn op het overdragen van pakketjes kennis, maar kinderen ook moet leren helder te denken. Onze leerkrachten zijn opgeleid om dat denkproces op gang te brengen.


Door deze manier van werken behalen we resultaten:
  • Leerlingen leren beter en sneller, ook zwakkere leerlingen.
  • Leerlingen leren met meer plezier en betrokkenheid.
  • Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren.
  • Schooluitval vermindert door toegenomen motivatie.
  • Sociale en affectieve ontwikkeling van leerlingen versnelt.
  • Docenten werken met meer plezier in een nieuwe, cruciale rol. ​
  • ​In dit artikel kun je meer achtergrond lezen over T4L

Early Bird

Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdige vreemde taalontwikkeling de ontwikkeling van de moedertaal stimuleert. Vanaf de peuters krijgen de kinderen van De Fontein daarom Engelse les, en vanaf groep 1 minimaal een uur Engelse les per week.
We merken bovendien dat de kinderen het heel leuk en "gewoon" vinden om Engels te gebruiken. Doordat ze het met de paplepel in gegoten krijgen, kunnen leerlingen ook een goed taalgevoel ontwikkelen.

In de onderbouw vullen we de lessen op speelse wijze in. In de bovenbouw gebruiken we ook moderne communicatiemiddelen. Dit gebeurt volgens het Early Bird concept. 

De Fontein is één van de ruim dertig scholen in Nederland die Early Bird gecertificeerd zijn. Dat wil zeggen dat wij voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die zijn opgesteld in samenwerking met het ministerie en het Europees Platform. De Engelse taalles vormt een uitbreiding op ons reguliere lesaanbod en gaat niet ten koste van andere ontwikkelingsgebieden binnen het onderwijsaanbod.

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.