Route 8 en Schooladvies

Eén van de kenmerken van het afsluiten van de basisschool is de eindtoets. Op de Fontein wordt door de leerlingen al jaren de eindtoets van Cito gemaakt. (beter bekend als “de cito- toets”)

De laatste jaren vinden we dat deze Cito- toets steeds minder aansluit bij de manier waarop we ons onderwijs verzorgen. Wij bieden de leerlingen namelijk steeds meer onderwijs op maat (adaptief) en de manier van vragen stellen verschilt erg van de wijze waarop de leerlingen dat gewend zijn.
Naar onze mening is het Cito de afgelopen jaren niet gelukt om een goede adaptieve eindtoets voor het basisonderwijs te ontwikkelen. Daardoor moeten alle leerlingen dezelfde toets op hetzelfde niveau maken. We merken dat dat leerlingen soms erg frustreert.

De ontwikkelaars van A-VISION is het naar onze mening wel gelukt een goede toets te ontwikkelen. Zij hebben een aantal jaar geleden de toets “Route 8” op de markt gebracht. Deze toets is ook goedgekeurd door de onderwijsinspectie, is wél adaptief en wordt door de leerlingen helemaal op een Chromebook gemaakt. (De kinderen van groep 5 t/m 8 werken regelmatig op chromebooks) Wij hebben onderzoek gedaan naar deze toets en zijn tot de conclusie gekomen dat hij beter bij ons past. Bijkomend voordeel is dat de toets minder omvangrijk is en dus in een paar uur te maken is in plaats van in een paar dagen.

Om ons onderzoek te staven hebben we met verschillende scholen die al een aantal jaar met de toets werken, contact opgenomen. Zij zijn goed te spreken over de afname en adaptiviteit van de Route 8, maar ook over de rapportage die A-VISION vervolgens levert.
Inmiddels hebben de leerlingen ook al aan een "proeftoets" deelgenomen. De conclusie is dat de leerlingen het een prettige toets vinden en dat wijze van vragen goed aansluit bij de manier waarop wij het onderwijs op de Fontein verzorgen.

Wij vinden het goed om de basisschoolloopbaan af te sluiten met een eindtoets. (Dat is overigens ook verplicht) De uitslag van deze toets is vooral voor ons als school bedoeld om ons onderwijs te kunnen evalueren en staat los van het schooladvies. Het schooladvies wordt door de leerkracht namelijk al gegeven voordat de toets gemaakt wordt. Alleen wanneer de uitslag van de eindtoets significant hoger uitvalt dan het schooladvies zullen we het advies heroverwegen. (Andersom geldt dat niet; wanneer de uitslag van de toets lager is dan het schooladvies blijft ons advies gehandhaafd)
Op www.route8.nl vindt u meer informatie over de toets. Actuele data mbt de uitstroom vindt u in onze schoolgids.

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.