Huiswerk

 De leerstof wordt aangeboden tijdens de uren dat het kind op school is. Het voorbereiden op huiswerk en het plannen/werken met een agenda wordt grotendeels geleerd in de dag- en weektaken en dan met name in de bovenbouw.

  • Vanaf groep 4 en 5 worden de tafels af en toe thuis geoefend
  • Vanaf groep 5 wordt het aantal malen huiswerk uitgebouwd t/m vier maal per week in groep 8
  • Lesboeken gaan niet mee naar huis, behalve in groep 8.
 


 

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.