Hoofdluisprotocol o.b.s. De Fontein

Ik heb hoofdluis geconstateerd bij mijn kind(eren), wat moet ik doen?

 • start dezelfde dag behandeling tegen hoofdluis, voor meer informatie zie www.landelijksteunpunthoofdluis.nl of www.ggdhm.nl
 • geef de volgende schooldag aan de leerkracht(en) door dat u hoofdluis heeft ontdekt bij uw kind(eren), ook als uw kind behandeld is. Het protocol treedt dan in werking
 • lange haren vast dragen
 • Het is altijd mogelijk hulp/ tips te vragen bij de hoofdluisouders 

Preventie

 • controlemomenten op de eerste vrijdag na elke vakantie (zomer, herfst, kerst, krokus en mei)

Er wordt hoofdluis geconstateerd tijdens de controlemomenten, actie:

 • leerkracht en/ of directeur, hoofdluiscoördinator en de aangewezen leerkracht op de hoogte brengen door mail/ briefje en anderen in CC:
 • de groepsleerkracht van de oudste leerling in een gezin neemt contact op met de ouders
 • brief "in de groep van uw kind is hoofdluis geconstateerd" mailen naar de ouders van de betreffende groep, inclusief folder met informatie
 • na 14 dagen hercontrole van de hele groep en de groep van broertje en/of zusje

Er wordt door een ouder melding gedaan dat het kind hoofdluis heeft (er van uit gaande dat het kind al behandeld is), actie:

 • leerkracht, directeur en/ of hoofdluiscoördinator brengen elkaar op de hoogte door mail en anderen in CC:
 • hoofdluiscoördinator brengt de overige luizenmoeders op de hoogte en gaan z.s.m. controle uitvoeren bij de hele klas inclusief de klas van broertje/zusje
 • brief "In de groep van uw kind is hoofdluis geconstateerd" mailen naar de ouders van de betreffende groep, inclusief folder met informatie
 • na 14 dagen hercontrole van de hele groep en de groep van broertje en/of zusje

Sabine van Lier (moeder van Mirthe en Daphne) s.vanlier@poolsterscholen.nl
Anita Nijenhuis (moeder van Anne en Roos) luingeanita@gmail.com
Cindy Tesink (moeder van Hailey) cd.tesink@gmail.com

  Klik hier voor het Landelijk Steunpunt Hoofdluis - 5 stappenplan 

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.