ICT

De school beschikt over een modern en goed draaiend netwerk. Iedere groep beschikt over meerdere computers met software die aansluit bij de leerstof. Voor vrijwel alle vakgebieden zijn er ondersteunende programma’s.

 

De kinderen werken op de computer in een veilige omgeving. Ze komen in een scherm dat alleen voor die groep bestemd is. Op deze manier werken alle leerlingen alleen met software die voor hen bestemd is. 
Leerlingen van de bovenbouw gebruiken het internet als bron. Zij leren welke websites geschikt zijn en hoe zij deze moeten inzetten. 

 

 

Op school is er een internetprotocol; kinderen weten op welke sites ze mogen komen. Daarnaast doen groep 7 en 8 ieder jaar mee aan ‘De week van de Mediawijsheid.’ Op deze manier leren kinderen op een verantwoorde manier om te gaan met het  internet i.c.m. sociale media.

Iedere groep is voorzien van een digibord, dat visuele en auditieve ondersteuning biedt bij diverse vakgebieden. 

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.