De Ouderraad (O.R.) ondersteunt veel van de activiteiten van de school zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, Koningspelen en het afscheid van groep 8. Daarnaast onderhoudt zij het schoolplein en de speeltoestellen. De O.R. neemt daarbij (een deel van) de kosten en de organisatie voor haar rekening en biedt daarnaast de praktische hand. Er wordt op regelmatige basis vergadert.

De ouderraad bestaat uit zowel ouders als een afvaardiging van de leerkrachten.

Om de verschillende activiteiten en het onderhouden van het schoolplein te bekostigen wordt jaarlijks van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Momenteel bedraagt deze bijdrage € 22,50 per kind.

De Stichting Ouderraad O.B.S. de Fontein bestaat in schooljaar 2022/2023 uit de volgende leden:
Namens de ouders:
Bauke Rouwhorst
Maud Bruggeman
Ilona Molenkamp
Emel Sahan
Mandy Vredenburg
Vivian Vreeman-Broekhaar
Claudia Rense (voorzitter en penningmeester)

Namens het team:
Wendy Itjang
Marleen van Hall

Voor al onze vrijwillige werkzaamheden en activiteiten zijn we nog op zoek naar versterking van ons team, lijkt je dit leuk meld je dan zo snel mogelijk aan!

Jaarverslag OR De Fontein 2021-2022

Voor vragen en/of informatie kunt u mailen naar or.obsdefontein@archipelprimair.nl of u benadert één van ons op school.

Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.