Activiteiten

Gedurende het hele jaar vinden er allerlei sportevenementen, activiteiten, feesten en vieringen plaats. De meeste activiteiten worden door het team en de ouderraad georganiseerd.

Avondvierdaagse

Voor de kinderen vanaf groep 3 bestaat de mogelijkheid om binnen schoolverband mee te lopen met de avondvierdaagse in Zutphen. De ouderraad organiseert en coördineert de deelname. De indeling geschiedt naar leeftijd en tempo. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 kunnen zich alleen inschrijven voor de 5 kilometer. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich uitsluitend inschrijven voor de 7,5 kilometer.

Culturele Vorming

De verschillende activiteiten voor de groepen worden in samenwerking met het loket voor culturele activiteiten vanuit de Muzehof samengesteld.Deze activiteiten kunnen bestaan uit voorstellingen en projecten uit het culturele vormingsgebied, actief en/of passief.

Schoolfotograaf

 
Eenmaal per jaar komt er een schoolfotograaf. Deze maakt een portret- en een klassenfoto. Ook wordt er een foto van schoolgaande broertjes/zusjes samen gemaakt. U bent uiteraard niet verplicht om deze foto’s te kopen. 

Schoolreis en schoolkamp

Aan het einde van het schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 een dag met de bus op schoolreisje. Daarvoor wordt aan de ouders een bijdrage van ong. € 24 gevraagd. De bijdrage kan per groep en jaar verschillen, omdat deze afhankelijk is van de bestemming en 
betrokken busmaatschappij. Het bedrag komt tot stand door de totale kosten, bus/entree/traktaties, te delen door het aantal leerlingen .In september gaat groep 8 drie dagen op schoolkamp. De kosten zijn ong. € 35.

Sportdag

In mei wordt er een sportdag georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 6 en 7. Deze sportdag is voor alle scholen van Zutphen/Warnsveld.

Musical

De kinderen uit groep 8 voeren aan het eind van het schooljaar een musical op voor ouders en andere belangstellenden.

Sinterklaas

Sinterklaas komt ieder jaar bij ons op school en wordt door alle kinderen ingehaald. De onderbouw bezoekt hij uitgebreid. Bij de bovenbouw probeert hij, mits zijn agenda het toelaat, ook even een kort bezoekje te brengen. De kinderen in deze groepen helpen Sinterklaas en maken voor elkaar een surprise.

Kerstfeest

Het Kerstfeest wordt met de kinderen gevierd met een kerstmaaltijd; ouders/kinderen maken kleine hapjes die met alle kinderen in de klas gegeten worden. Daarna zijn er kerstactiviteiten.

Pasen

Er zijn allerlei verschillende activiteiten rondom Pasen. De onderbouw bakt een broodhaantje.
Er komt een paashaas die eieren verstopt en we hebben een heerlijke paasbrunch.

Muffendag

Eenmaal per jaar vieren alle meesters en juffen hun verjaardag: de Muffendag! Deze dag worden er spelletjes gedaan en allerlei andere activiteiten in de eigen klas en door de school heen. Ook wordt er uiteraard iets lekkers getrakteerd.

Ouderactiviteiten

Een groot aantal ouders ondersteunt regelmatig bij allerlei activiteiten in de school. Dankzij deze grote betrokkenheid zijn deze activiteiten mogelijk. O.a. hulp bij de uitvoering van het onderwijs (schoolbibliotheek), hulp bij evenementen (musicals, excursies, klussen, groepsspektakels, sportdagen, avondvierdaagse, feesten en vieringen, expressie– en technieklessen). 

Ouderbijdrage

Om de verschillende activiteiten en het onderhouden van het schoolplein te bekostigen, wordt jaarlijks van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt elk jaar op de jaarvergadering vastgesteld en bedraagt momenteel € 22,50 per kind. Mijn kind
Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar.
Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Actueel

Kinderopvang van 0 tot 4 jaar!
52 weken in het jaar, dus ook in de vakantie!


Vanaf 6 maart zijn we gestart met onze eigen kinderdagopvang! 5 Dagen in de week voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum Joris Luesink of klik op de link.